116,000 

Chi tiết sản phẩm

  • ASIN ‏ : B09B2RMYQ8
  • Ngôn ngữ ‏ : Tiếng Anh
  • Số trang: 183
  • Khổ giấy A4
  • Bìa màu
  • Đóng gáy xoắn
[Sách] Agile Practice Guide 1st Edition – Sách gáy xoắn bản đẹp

116,000 

Danh mục: