195,200 

  • Nhà xuất bản: Viện Quản lý dự án; Ấn bản thứ bảy (Tháng Tám 1, 2021)
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
  • Số trang: 358
  • Kích thước A4
  • Bìa màu
  • Đóng gáy xoắn
[Sách] A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Seventh Edition and The Standard for Project Management (ENGLISH) – Sách gáy xoắn

195,200