128,300 

  • Nhà xuất bản ‏ : Viện Quản lý dự án
  • Ngôn ngữ ‏ : Tiếng Anh
  • Paperback ‏ : 227 trang
  • Kích thước ‏ : A4
  • Đóng gáy xoắn
[Sách] Business Analysis for Practitioners: A Practice Guide – Bản đẹp – In đen trắng sắc nét – Đóng gáy xoắn cao cấp

128,300