205,800 

  • Nhà xuất bản ‏ : Xuất bản độc lập
  • Ngôn ngữ ‏ : Tiếng Anh
  • Paperback ‏ : 380 trang
  • Kích thước A4
  • Đóng gáy xoắn
[Sách] Django for Professionals: Production websites with Python & Django – Bản đẹp – In đen trắng sắc nét – Sách gáy xoắn

205,800