16,520 

  • Nhà xuất bản ‏ : Apress; 1st ed. edition (ngày 31 tháng 2018 năm <>)
  • Ngôn ngữ ‏ : Tiếng Anh
  • Paperback ‏ : 291 trang
  • Kích thước ‏ : A4
  • Đóng gáy xoắn
[Sách] Ethereum for Architects and Developers With Case Studies and Code Samples in Solidity 1st ed Edition – Bản đẹp – Sách gáy xoắn

16,520